Op 1 januari 2020 zijn de regels voor partneralimentatie flink gewijzigd. In deze blogpost vertel ik je over op de situatie vóór 1 januari 2020 en ná 1 januari 2020 en wat de gevolgen hiervan zijn.

De regels vóór en ná 1 januari 2020

Het uitgangspunt voor de partneralimentatie in de wet vóór 1 januari 2020 was een termijn van maximaal twaalf jaar. Hierop was wel een uitzondering: als het huwelijk korter dan vijf jaar had geduurd én uit het huwelijk waren geen kinderen geboren, dan was de termijn gelijk aan de huwelijkse periode.

De regels vanaf 1 januari

Sinds 1 januari 2020 is de maximale termijn voor partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Dat is een behoorlijke verkorting van de tijdsduur. Er zijn echter ook verschillende uitzonderingen. Als er meerdere uitzondering tegelijkertijd van toepassing zijn, dan geldt altijd de langste duur als maximale termijn.

  • Als het huwelijk ten minste vijftien jaar heeft geduurd én de alimentatie ontvanger bereikt binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt de alimentatieverplichting tot dat moment.
  • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde is geboren uiterlijk op 1 januari 1970, dan is de alimentatieverplichting 10 jaren.
  • Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan het moment waarop het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Onderling overleg

Let wel: deze regelgeving is van toepassing als jij en je ex-partner er in onderling overleg niet uitkomen. Je hebt dus altijd de ruimte om met elkaar een afwijkende termijn voor de alimentatie vast te stellen. Je kan bijvoorbeeld afspreken om een termijn van acht jaar te hanteren in plaats van vijf omdat op dat moment een inkomensstijging te verwachten is of juist een daling van de lasten aan de kant van de alimentatie ontvanger. Ga dus met elkaar in overleg. Als dat lastig is help ik daar graag bij. Het komen tot een afspraak die nauw aansluit bij jullie eigen financiële situatie, draagt bij aan een optimale financiële uitgangspositie na de scheiding.

Alimentatie en hypotheek

Voor de mogelijkheid tot het afsluiten van een hypotheek, is de gemaakte afspraak met betrekking tot de alimentatie ook van belang. Hoe groot de invloed van de verplichting tot alimentatie is, hangt erg af van de hoogte van het inkomen. Een parteralimentatie van bijvoorbeeld € 500 per maand zorgt ervoor dat je zo’n € 27.000 minder aan hypotheek kan krijgen. Tenminste, als je een modaal inkomen hebt. Is je inkomen twee keer modaal, dan is de invloed van hetzelfde bedrag aan partneralimentatie bijna € 50.000.

Goed overleg en het komen tot een overeenkomst die past bij de persoonlijke financiële huishouding, is dus erg belangrijk. In een volgende blogpost ga ik graag wat dieper in op alimentatie in combinatie met een nieuwe hypotheek.

Vragen? Ik hoor het graag

Van twaalf jaar terug naar vijf jaar, dat is een ingrijpende wijziging. Er zijn uitzonderingen, maar gelukkig staat het je ook vrij om met je ex-partner in overleg te gaan en eigen afspraken te maken. En daar ligt het voordeel van mediation. Ondanks dat het soms lastig kan zijn ben ik blij dat ex-partners met elkaar in gesprek gaan en ik ze daarbij mag helpen. Zo werk je aan een optimale nieuwe uitgangspositie.

Heb je vragen over partneralimentatie? Andere zaken die komen kijken bij een scheiding of mediation? Ik hoor het graag. Stuur me gerust een mailtje of bel me voor een afspraak.

Lex Schreuder – info@schreudermediation.nl – 078-2200022