Advocaten

U bent waarschijnlijk zelf (des)kundig genoeg om dit allemaal in goede banen te leiden. Maar wellicht vindt u het prettig dat een ander er ook nog even naar kijkt voordat de gemaakte afspraken definitief worden vastgelegd.

Eenzijdige scheiding

Behartigt u de belangen van uw cliënt in het kader van een scheiding waarbij de ex-partner niet (ook) uw cliënt is? Dan zult u tijdens het procederen bepaalde standpunten goed dienen te onderbouwen. En daarbij zult u, in voorkomende gevallen, de impact van een bepaalde keuze of uitspraak op een ander relevant onderwerp niet uit het oog dienen te verliezen. Dit laatste speelt vooral bij ondernemers!

Ik kan u helpen om over specifieke onderwerpen een advies te geven of schriftelijk te motiveren waarmee u de zaak van uw cliënt beter voor de rechter kunt brengen.

Gezamenlijk verzoek

Ook bij een gezamenlijk verzoek of bij een overlegscheiding kunt u behoefte hebben aan wat extra expertise. Met name op het gebied van (het verdelen van) het pensioen worden nogal eens kort door de bocht besluiten genomen. Zonder de gevolgen goed en wel te hebben besproken of de alternatieven te hebben bekeken. Maar ook de verdeling van de ‘gewone’ zaken zoals de eigen woning en bijbehorende kapitaalverzekeringen kunnen de nodige fiscale consequenties hebben.
U bent waarschijnlijk zelf (des)kundig genoeg om dit allemaal in goede banen te leiden. Maar wellicht vindt u het prettig dat een ander er ook nog even naar kijkt voordat de gemaakte afspraken definitief worden vastgelegd. Gewoon, om te voorkomen dat u iets over het hoofd ziet.

Ondernemers

Bij ondernemers spelen vaak specifieke ingewikkelde kwesties die een evenwichtige verdeling lastig kunnen maken. Hoeveel is de onderneming waard? Hoe hoog is het inkomen dat het uitgangspunt is voor het bepalen van de draagkracht? Wat voor invloed heeft het pensioen in eigen beheer? En hoe zit het met de stille reserves?

Dit zijn complexe vraagstukken die echter veel invloed hebben op de uiteindelijk te maken afspraken. Ik kan u helpen bij het aanpakken van voornoemde aandachtspunten of deze zelfs geheel voor u uit handen nemen.

Vrijblijvend kennismaken? Bel mij voor een afspraak via 078 633 05 27.