Ondersteuning voor professionals

Bent u beroepsmatig betrokken bij (echt)scheidingen en heeft u zelf niet voldoende expertise over een bepaald vakgebied of een specifiek onderwerp? Of vindt u het prettig als er even iemand met u meedenkt? Neem gerust contact op om de mogelijkheden van samenwerken te bespreken. Samenwerken kan structureel of op incidentele basis. Afhankelijk van uw behoefte spreken we een bepaalde vergoeding af.

Mediators

Mediators

Bent u deskundig op alle (financiële) terreinen? Als mediator bent u als geen ander in staat om een goed gesprek te voeren met scheidende partners. U beheerst de techniek om, zelfs als partijen het volstrekt niet met elkaar eens zijn, te komen tot afspraken waar uw cliënten jaren mee vooruit kunnen. Maar overziet u wel de fiscale gevolgen van alle afspraken die gemaakt worden? En kunt u uit de voeten met de alimentatieberekeningen? En hoe gaat u om met ondernemers?

Advocaten

Advocaten

Behartigt u de belangen van uw cliënt in het kader van een scheiding waarbij de ex-partner niet (ook) uw cliënt is? Dan zult u tijdens het procederen bepaalde standpunten goed dienen te onderbouwen. En daarbij zult u, in voorkomende gevallen, de impact van een bepaalde keuze of uitspraak op een ander relevant onderwerp niet uit het oog dienen te verliezen. Dit laatste speelt vooral bij ondernemers! Ik kan u helpen om over specifieke onderwerpen een advies te geven of schriftelijk te motiveren waarmee u de zaak van uw cliënt beter voor de rechter kunt brengen.

Notarissen

Notarissen

Als notaris komt u wellicht in aanraking met stellen die hun relatie willen beëindigen. Ze willen hun geregistreerd partnerschap ontbinden of hun samenleving beëindigen. En daarbij vinden ze het belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt en dat deze door u worden vastgelegd. U bent uiteraard zeer deskundig ten aanzien van de juridische aspecten die een rol spelen bij een scheiding. Maar het is natuurlijk niet ondenkbaar dat u op bepaalde (financiële) terreinen onvoldoende expertise heeft om te komen tot evenwichtige afspraken zonder daarbij de fiscale consequenties uit het oog te verliezen. En hoe gaat u om met ondernemers en ZZP-ers?

Accountants en boekhouders

Accountants en boekhouders

Het zal regelmatig voorkomen dat een cliënt van u te maken krijgt met (echt)scheiding of relatiebreuk. U zult als vertrouwenspersoon en financieel deskundige benaderd worden om de cliënt bij te staan bij lastige beslissingen en afspraken die gemaakt moeten worden. U heeft als accountant natuurlijk uitstekend zicht op de onderneming en de ondernemer of ZZP-er. De vermogenspositie (zowel in de onderneming als in privé), het inkomen, etc. is u allemaal wel bekend. Mogelijk zal er verdeling van de onderneming moeten plaatsvinden. En moeten er afspraken over alimentatie worden gemaakt. In dat geval worden de volgende vragen relevant …

Heeft u een vraag of wilt u vrijblijvend kennismaken?