Onderneming

Als er sprake is van een ondernemer of een ZZP-er die gaat scheiden is bijzondere aandacht vereist voor het waarderen van de onderneming en het inkomen van de ondernemer. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van scheidingen van ondernemers.

Juridische aspecten

Allereerst is het natuurlijk de vraag, van wie is de onderneming? En wie zal na de scheiding de onderneming voortzetten? Er is vaak van alles afgesproken in bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden. Maar wat staat daar precies in? Ik help jullie bij het beantwoorden van deze vragen. Want pas als dat duidelijk is, heeft het zin om de volgende stappen te zetten.

Waarde van de onderneming

Wat precies de waarde is van een onderneming is een lastig vraagstuk en is afhankelijk van veel verschillende factoren. Bovendien kan deze waarde worden beïnvloed door andere afspraken die in het kader van de scheiding gemaakt worden. Misschien moeten er liquide middelen worden vrijgemaakt om afspraken na te komen. Of moet het pensioen in eigen beheer extern worden ondergebracht. Kan de onderneming dit wel dragen? Ik kan jullie helpen bij het bepalen van een realistische waarde van de onderneming. En als het erg complex is, kan ik terugvallen op experts op dat gebied uit mijn netwerk.

Inkomen van de ondernemer

Het bepalen van het inkomen van een ondernemer is een stuk lastiger dan voor iemand die in loondienst is. Een ondernemer kan namelijk tot op zekere hoogte zelf zijn eigen inkomen bepalen. Het inkomen is een belangrijke factor bij het vaststellen van de alimentatie. Bij het vaststellen van een reëel inkomen voor de ondernemer moet goed worden gekeken naar de continuïteit van het bedrijf. Het ‘toekennen’ van een te hoog inkomen kan de onderneming in gevaar brengen en daar heeft niemand wat aan. Het is mijn rol om samen met jullie te bepalen wat een realistisch inkomen is of zou zijn voor de ondernemer. Dit geldt zowel voor iemand met een BV als voor iemand met een eenmanszaak, vof of maatschap.

Vrijblijvend kennismaken? Bel mij voor een afspraak via 078 633 05 27.