Onderneming

Is er sprake van een ondernemer of een ZZP-er, die gaat scheiden? Dan zijn het waarderen van de onderneming en het ondernemersinkomen belangrijk. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van scheidingen van ondernemers.

Juridische aspecten

Allereerst is het natuurlijk de vraag van wie de onderneming is. En wie de onderneming na de scheiding zal voortzetten. Er is vaak van alles afgesproken in bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden. Maar wat staat daar nou eigenlijk precies in? Wij helpen jullie bij het beantwoorden van deze vragen. Pas als er hierover duidelijkheid is heeft het zin om verder te gaan.

Waarde van de onderneming

Wat is precies de waarde van een onderneming? Dat is een lastig vraagstuk dat van veel verschillende factoren afhankelijk is. De waarde kan bovendien beïnvloed worden door de scheidingsafspraken.

Misschien moeten er liquide middelen worden vrijgemaakt. Of moet het pensioen in eigen beheer extern worden ondergebracht. Kan de onderneming dit wel dragen?

Wij helpen jullie bij het bepalen van een realistische waarde van de onderneming. Bij zeer complexe situaties kunnen wij terugvallen op de kennis van experts. We hebben een uitgebreid netwerk van specialisten waar we mee kunnen samenwerken.

Inkomen van de ondernemer

Het bepalen van een ondernemersinkomen is een lastiger dan voor iemand in loondienst. Een ondernemer kan tot op zekere hoogte het eigen inkomen bepalen.

Het inkomen is een belangrijke factor bij het vaststellen van de alimentatie. Bij het vaststellen van een reëel inkomen is de continuïteit van het bedrijf erg belangrijk. Het ‘toekennen’ van een te hoog inkomen kan de onderneming in gevaar brengen. Daar heeft niemand wat aan.

Wij bepalen samen met jullie wat een realistisch inkomen is. Dit geldt voor ondernemers met een BV, eenmanszaak, VOF of maatschap.

Vrijblijvend kennismaken? Bel ons voor een afspraak via 078 220 00 22.