Financiën

Naast de ‘grote’ thema’s zoals alimentatie, verdeling van vermogen, de onderneming, enz. zijn er nog allerlei andere (financiële) zaken die geregeld moeten worden. Denk aan de opgebouwde pensioenen, lijfrentes, lopende bankrekeningen, verzekeringen, leningen, enz.

Pensioen

Een belangrijk thema dat vaak onterecht te weinig aandacht krijgt. Ook al is het misschien nog ver weg, de afspraken die hierover gemaakt worden kunnen behoorlijk wat impact hebben bij overlijden en/of ouderdom. Ik zal jullie hier uitgebreid maar wel op een begrijpelijke manier over informeren zodat we samen kunnen komen tot weloverwogen, verstandige afspraken.

Lijfrente

Ook opgebouwde lijfrentes dienen te worden betrokken in de verdeling. Meestal zal er in de toekomst nog belasting betaald moeten worden over de uitkeringen die de lijfrente gaat doen. Daar wordt bij de waardering dan ook rekening mee gehouden.

Kapitaalverzekeringen

Misschien hebben jullie voor jezelf of ten behoeve van (de studie van) de kinderen een zogenaamde kapitaalverzekering afgesloten. Dat kan een spaarverzekering zijn maar meestal zijn deze gebaseerd op beleggingen. Wat is de waarde ervan en op welke manier wordt deze in de verdeling betrokken?

Andere verzekeringen

Er zijn natuurlijk allerlei ‘gewone’ verzekeringen die nu wellicht op jullie beider naam staan. Denk aan de inboedel-, opstal-, aansprakelijkheids- en reisverzekering. En daarnaast hebben jullie misschien ook nog uitvaartverzekeringen. Ik leg jullie uit wat je hiermee kunt doen en wat er moet gebeuren om te zorgen dat niet één van jullie straks onverzekerd is. Wij werken bovendien samen met een gerenommeerd en gespecialiseerd assurantie advieskantoor. Dus mocht het nodig zijn, dan kan een en ander ook snel worden afgewikkeld.

Leningen

Als er in het verleden leningen zijn afgesloten, is het van belang om te kijken wie deze lening heeft afgesloten en wie er aansprakelijk voor is. Waar is de lening voor gebruikt en hoe moet deze nu worden betrokken in de verdeling. Ik leg jullie uit hoe de verdeling er volgens de wet uit ziet maar het belangrijkste is dat jullie tot een afspraak komen die jullie beiden rechtvaardig vinden.

Vrijblijvend kennismaken? Bel mij voor een afspraak via 078 633 05 27.