Belastingen en toeslagen

Hoe zit het met de voorlopige belastingteruggave? Heb je straks recht op (meer) toeslagen? Wie krijgt het belastingvoordeel van de hypotheekrente tijdens de scheiding? Vragen waarop jullie van ons een antwoord krijgen.

Voorlopige aanslag

Veel mensen maken gebruik van een zogenaamde voorlopige aanslag. Vooral als er sprake is van een eigen woning.

Een voorlopige aanslag kun je bijvoorbeeld aanvragen als je recht hebt op een teruggave van belasting. Je ontvangt dan iedere maand alvast een deel van wat je anders volgend jaar zou terugkrijgen. Vroeger heette dit de voorlopige teruggaaf.

Meestal moet de voorlopige aanslag tijdens de scheidingsperiode worden aangepast. Nadat de scheiding is afgerond moet de voorlopige aanslag opnieuw bekeken worden. Daarnaast moet je afspraken maken over wie recht heeft op (welk deel van) de teruggave.

Ondernemers moeten vaak juist achteraf inkomstenbelasting afdragen. Zij gebruiken de voorlopige aanslag dan om de belasting in maandelijkse termijnen vooruit te betalen. Hierdoor wordt de betaling van het (ingeschatte) verschuldigde bedrag dus verspreid over het jaar.

Tijdens onze gesprekken zullen we kritisch kijken naar deze voorlopige aanslag. Is die niet veel te hoog? Of juist te laag? Want daardoor kan een vertekend beeld ontstaan.

Toeslagen

Misschien heb je nu al recht op bepaalde toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Als jullie uit elkaar gaan verandert de samenstelling van jullie huishouding. Daardoor veranderen ook deze toeslagen. En als je nog geen toeslagen had, heb je daar straks misschien wel recht op.

Wij brengen exact in kaart op welke toeslagen jullie allebei straks recht hebben. En op welke manier dit een rol speelt bij het maken van andere financiële afspraken.

Belastingaangifte

De belastingaangifte over het jaar waarin je uit elkaar gaat kan erg ingewikkeld zijn. Zeker als er sprake is van een koopwoning. Gemaakte afspraken spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de afspraken die in het convenant of de beëindigingsovereenkomst worden opgenomen zijn van invloed.

Het is belangrijk, dat je deze aangifte correct indient om toekomstige problemen te voorkomen. Bovendien kun je een groot fiscaal voordeel mislopen. Het is dus van groot belang dat deze aangifte door een deskundig persoon wordt gedaan. Wij kunnen je daar uiteraard bij van dienst zijn.

Vrijblijvend kennismaken? Bel ons voor een afspraak via 078 220 00 22.