Belastingen en toeslagen

Hoe zit het met de voorlopige teruggave? En hebben we straks recht op (meer) toeslagen? En wie krijgt het belastingvoordeel van de hypotheekrente tijdens de scheiding? Vragen waarop jullie van mij een antwoord krijgen.

Voorlopige aanslag

Veel mensen maken gebruik van een zogenaamde voorlopige aanslag als zij recht hebben op teruggave van belasting, zeker als er sprake is van een eigen woning. Vroeger heette dit de voorlopige teruggaaf. Mogelijk zal deze moeten worden aangepast tijdens de scheidingsperiode en misschien nog een keer nadat de scheiding is afgerond. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over wie recht heeft op (welk deel van) de teruggave.

Bij ondernemers is het vaak andersom. Zij moeten achteraf inkomstenbelasting afdragen. En om te voorkomen dat dit een enorm bedrag ineens is, kan gebruik worden gemaakt van een voorlopige aanslag. Hierdoor wordt de betaling van het (ingeschatte) verschuldigde bedrag verspreid over het jaar. Tijdens onze gesprekken zullen we kritisch kijken naar deze voorlopige aanslag. Is die niet veel te hoog? Of juist te laag? Want daardoor kan een vertekend beeld ontstaan.

Toeslagen

Misschien hebben jullie nu al recht op bepaalde toeslagen. Denk aan zorgtoeslag of kindgebonden budget. Als jullie uit elkaar gaan verandert de samenstelling van jullie huishouding. Daardoor verandert ook deze toeslag. En als je nog geen toeslag had, krijg je die straks misschien ineens wel. Ik breng exact voor jullie in kaart op welke toeslagen jullie allebei straks recht hebben en op welke manier dit een rol speelt bij het maken van andere financiële afspraken.

Belastingaangifte

De belastingaangifte over het jaar waarin jullie uit elkaar gaan kan erg ingewikkeld zijn, zeker als er sprake is van een koopwoning. Daarnaast spelen ook de gemaakte afspraken voor de periode tijdens het uit elkaar gaan een rol. Ook de afspraken die in de convenant of beëindigingsovereenkomst worden opgenomen zijn van invloed. Als deze aangifte niet correct wordt ingediend heb je daar mogelijk jarenlang nog problemen mee en loop je misschien ook wel een groot fiscaal voordeel mis. Het is dus van groot belang dat deze aangifte wordt gedaan door iemand die deskundig is. Ik kan jullie daar uiteraard bij van dienst zijn.

Vrijblijvend kennismaken? Bel mij voor een afspraak via 078 633 05 27.