Alimentatie

Als je gaat scheiden stel je jezelf al snel de vraag: “Hoe sta ik er straks financieel voor?”. Moet je misschien alimentatie betalen en zo ja, hoeveel dan? Of ga je misschien juist alimentatie ontvangen? Zonder alimentatie ga je het financieel misschien niet redden

De onzekerheid

De drie bovengenoemde vragen hebben één overeenkomst: Misschien, misschien, misschien…
Deze (financiële) onzekerheid is bij veel stellen een reden dat de toch al aanwezige emoties snel de boventoon gaan voeren. Hierdoor kunnen spanningen ontstaan of toenemen. En dat kan er weer voor zorgen dat het maken van constructieve en evenwichtige afspraken moeilijker wordt.

Snel duidelijkheid

Om de spanning te verminderen zal ik jullie al in een vroeg stadium informeren over jullie rechten en verplichtingen. Daarnaast kan ik een indicatie geven van de te verwachten partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Dankzij deze informatie is meestal een groot deel van de onzekerheid al weggenomen.

Andere aspecten

Óf en hoeveel alimentatie er uiteindelijk betaald wordt, is afhankelijk van alle andere afspraken die gemaakt worden. Er zijn veel financiële aspecten waarover gesproken zal moeten worden en het is vaak een kwestie van geven en nemen. Als scheidingsbegeleider help ik jullie bij het maken van deze afspraken zodat er uiteindelijk sprake is van een evenwichtige verdeling.

Vrijblijvend kennismaken? Bel mij voor een afspraak via 078 633 05 27.