Mediation

Als u een (familie)conflict heeft, wilt u daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Gelukkig hoeft u niet alleen voor te staan.

Als u een (familie)conflict heeft, wilt u daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Mediation is daar de perfecte oplossing voor. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een onafhankelijke mediator/bemiddelaar. De mediator begeleidt alle betrokken partijen bij het vinden van een oplossing die voor iedereen werkbaar en aanvaardbaar is. Daardoor is de bereidheid van het uitvoeren van de oplossing vele malen groter dan wanneer de rechtbank deze bepaalt. Daarnaast is het ook goedkoper. De kosten van een gerechtelijke procedure en twee advocaten kunnen immers flink oplopen.

Snel scheiden met behulp van mediation

Een scheiding gaat gepaard met een moeilijke periode. Uw hoofd staat er niet naar om de praktische zaken van een scheiding te moeten regelen. Toch is het heel belangrijk om alles goed te regelen. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Gelukkig hoeft u niet alleen voor te staan.

Een mediator helpt

Een mediator helpt jullie gedurende het echtscheidingsproces. Met de hulp van een mediator worden effectieve gesprekken gevoerd, waarbij er naar elkaar geluisterd wordt en ieders standpunt als even belangrijk wordt gezien. Een mediator velt geen oordeel maar probeert jullie door middel van informatie en advies te helpen een keuze te maken over de onderwerpen waarvoor afspraken gemaakt moeten worden. Er is geen winnaar of verliezer, jullie moeten je beiden kunnen vinden in de gemaakte afspraken.

Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt, zodat de besproken zaken altijd nog eens nagelezen kunnen worden.